Systémová integrace

integrators s.r.o. (část Allstar Group) Vám nabízí analýzu potřeb obchodních procesů, návrh možné integrace IT systémů a jejich realizaci

V mnoha společnostech jsou různá data uložena v nejrůznějších možných datových úložištích (databáze, souborové systémy, …) podle toho, jak se vyvíjela informační zázemí té dané firmy. Vývoj IT ale klade vysoké nároky na snadnou a rychlou dostupnost všech dat při jejich skládání do výsledných odpovědí na dotazy klientů, i pro realizaci datového zpracování každodenního běhu společnosti na backendech.

Navštivte stránky www.integrators.cz

Při integraci IT systémů neboli systémové integraci je kladen důraz na jednotná a standardizovaná rozhraní pro přístup k jednotlivým datovým úložištím, jednotné a standardizované formáty pro výměnu dat mezi aplikacemi, jednotnou a standardizovanou infrastrukturu pro výměnu dat mezi aplikacemi a v neposlední řadě je kladen důraz na efektivitu řešení a možnosti monitoringu běhu řešení.

Vedle návrhů a realizací konkrétních řešení nabízí INTEGRATORS, s.r.o. i možnosti školení a poradenství v oblasti správného a efektivního propojování dat a IT systémů. Jsou nabízena školení a poradenství z pohledu možností datové integrace jako celku, nebo pak následně i k jednotlivým specifikovaným konkrétním produktům a možnostem.

Výběr z referencí:

  • Národní dům na Vinohradech
  • Kulturní palác Žofín
  • 30 serverů na portálu Gamepark.cz
  • Síť lékáren a soukromých ordinací

Kontakt pro partnery:

Obchod
Petr Duras
– petr.duras@integrators.cz, 257 326 716