Wivo – hlasovací zařízení

Co je to WiVo?

To je ucelená řada produktů elektronického hlasování od mobilních bezdrátových hlasovacích jednotek přes jednotky komunikující po běžné počítačové síti až po aplikace schopné provozu na mobilních PDA či noteboocích. To vše je zastřešeno sofistikovaným systémem správy obsahu a dat členěným do aplikací pro specializované provozy státní správy, školství,školících středisek, konferenčních služeb, správu valných hromada podobných.

Více na www.wivo.cz